adobe premiere零基础快速入门课

adobe premiere零基础快速入门课程

Pr2020零基础快速入门课程介绍
Premiere CC 2020教程共32课。
内容为:Premiere软件介绍与相关概念、软件设置、音频设置

adobe premiere零基础快速入门课
视频转场与特效、视频调色、字幕、视频输出和实战案例。

adobe premiere零基础快速入门课程

VB教程网官网:www.vbjcw.cn
VB教程网 » adobe premiere零基础快速入门课